Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Dit in het belang van de natuur zelf en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft.
De belangrijkste leefgebieden worden wereldwijd beschermd en waar mogelijk hersteld. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (de zogeheten wetlands) en zeeën en oceanen.

Het WNF streeft ernaar de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten. Een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen staat hoog op de prioriteitenlijst.