Cultuur

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

De missie van de Jimmy Nelson Foundation ligt in het verlengde van Jimmy’s werk. Jimmy’s werk brengt inheemse culturen onder aandacht, de foundation poogt het grotere plaatje te laten zien. Deze culturen en gemeenschappen zijn allemaal op hun eigen manier aan het vechten om voort te bestaan en staan onder druk door bijvoobeeld klimaatverandering, landrechten en mijnbouw. Het werk van de foundation is tweeledig, enerzijds proberen we binnen lokale gemeenschappen een gevoel van culturele trots (her) aan te wakkeren. Anderzijds proberen we wereld wijd bewustzijn te creëren door mensen via social media en onze website in contact te laten komen met inheemse volkeren. Het lange termijndoel is dat we, door inheemse volkeren en hun gebruiken te documenteren, een uitgebreide online bibliotheek van culturele trots aanleggen. Maar ook zorgen dat de gemeenschappen sterk staan om hun stem te laten horen tegenover de oprukkende dominant cultuur en commercie. De missie van de Jimmy Nelson Foundation ligt in het verlengde van het werk van de fotograaf Jimmy Nelson Jimmy’s werk brengt inheemse culturen onder de aandacht, de stichting poogt het grotere plaatje te la- Veel culturen en staan ​​op der druk as gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering, landhervormingen of mijnbouw. De stichting tracht wereldwijd aandacht voor het genereren van de problematiek van inheemse volkeren en binnen lokaal gebruik het gevoel van eigenwaarde (haar) aan te wa keren. Via onderzoek, educatie en samenwerkingsprojecten probeert men de weerbaarheid tegenover de oprukkende dominante cultuur en commercie te vergroten en op termijn moet dit onder meer leiden tot een uitgebreide online bibliotheek van culturele trots. Een aantal keer per jaar reist een kleine groep vrijwilligers mee naar alle uithoeken van de wereld om festivals, evenementen, bijzondere beroepen en gebruik te documenteren die er straks misschien niet meer zullen zijn. Ook wordt samen met de mensen ter plekke gezocht naar de beste manier om ze te onsteunsteunen in cultuurbehoud. Een van deze projecten dit jaar was naar de Quechua in Peru tijdens het Inti Raymi-festival daar, een project waar Avila een prachtige bijdrage aan heeft kunnen leveren. Kijk op onze website voor meer informatie.