Liefde is overal

Dromen komen uit

Hilda van der Wel-Gonzalez en Tim van der Wel hebben tien jaar geleden Avila Reizen opgericht. Avila Foundation is opgericht uit liefde zonder grenzen en ontstaan vanuit Avila Reizen. Er werd toen al bijgedragen aan wildlife projecten en armoedebestrijding in minder ontwikkelde landen. Avila Foundation heeft de wens om projecten financieel te ondersteunen in de minder ontwikkelde landen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Dit draagt bij aan het bewustzijn en de betrokkenheid van de donateurs bij de lokale bevolking en kwetsbare en bedreigde natuur. In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de projecten die de Avila Foundation steunt en de inkomsten en uitgaven van de Avila Foundation


Ook het duurzaamheids- en MVO-aspect van reizen vinden we belangrijk. Het belang van de juiste balans tussen sociale, milieu- en economische aspecten wordt steeds belangrijker en vandaar ook onze jaarlijkse donatie aan het Wereld Natuur Fonds.


Daarnaast steunen we veel lokale projecten, zoals bijvoorbeeld Flanma. Dit is een ontwikkelings- en hulporganisatie die zich inzet voor kansarme vrouwen en kinderen in Venezuela en andere Latijns-Amerikaanse landen.

Onze missie

Reizen met betekenis

Avila Foundation is een stichting die zich richt op projecten voor People, Planet en Wildlife. * Avila Foundation wil de leefomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en lokale gemeenschappen verbeteren in minder ontwikkelde landen. * Avila Foundation wil bijdragen aan projecten die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming om zo een betere balans te creëren tussen mens en natuur. * Avila Foundation wil bijdragen aan betere leefomstandigheden van (beschermde) diersoorten en behoud van (beschermde) diersoorten.

75+

Donaties

75+

Vrijwilligers

10+

Landen

Wat doen we

Waar geloof, hoop en liefde nieuwe deuren openen willen we vol trots ons nieuwste project delen.

icon

Cultuur

De missie van de Jimmy Nelson Foundation ligt in het verlengde van Jimmy’s werk. Jimmy’s werk brengt inheemse culturen onder aandacht, de foundation poogt het grotere plaatje te laten zien. Deze culturen en gemeenschappen

Read More
icon

Huis

Casa Blanca Waar geloof, hoop en liefde nieuwe deuren openen, willen we graag vol trots ons nieuw- ste project met u delen. Avila Foundation en Stichting AmmanyA hebben besloten om een huis te kopen

Read More
icon

Natuur

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Dit in het belang van de natuur zelf en in het belang van de mens die de

Read More
icon

Eten

Stichting Funda Flamma (Venezuela) is een ontwikkelings- en hulporganisatie van een aantal Venezolaanse professionele vrouwen die zich zorgen maakten over de extreme armoede waarin veel andere vrouwen, tienermoeders en kinderen wonen in gemeenschappen in

Read More

Foto galerij

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

Meer informatie over het ontstaan van Avila Foundation