De kinderen

Momenteel is er in Casa Blanca plek om 80 kinderen van maaltijden te voorzien en een plek te geven waar ze kunnen spelen, leren en dromen. De leeftijd van de kinderen varieert van 3 tot 13 jaar.

 

Drie vrouwen van de Stichting Funda Flanma weten goed welke gezinnen er lokaal in extreme armoede leven en gaan bij die huizen langs om te kijken wat de levensomstandigheden zijn. Wanneer er een plek vrijkomt in Casa Blanca, dan krijgen de kinderen die in de meeste armoede leven een plek toegewezen. Er wordt daarbij rekening gehouden dat alle broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin die binnen de leeftijdsklasse van 3 tot 13 jaar vallen een plek kunnen hebben. 

 

Als kinderen niet aanwezig zijn in Casa Blanca dan wordt er eerst nagegaan wat de reden daarvoor is. Medewerkers van Stichting Funda Flanma gaan dan op bezoek om te kijken wat er aan de hand is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind ziek is, maar ook dat een kind moet gaan werken omdat de ouders te weinig verdienen om genoeg eten te kunnen kopen.

 

We hopen in de toekomst meer plek te kunnen bieden met eventueel een tweede centrum om zodoende meer kinderen te kunnen voorzien in hun basisbehoeften en de hoop te geven op een betere toekomst.