Komt het geld goed terecht?

Uw steun komt rechtstreeks bij het gekozen project terecht

U kunt ons steunen door een donatie

Door een donatie achter te laten kunt u ons extra doneren. Van iedere geboekte reis via Avila Reizen komt ook een percentage bij deze doelen terecht.

Maak het verschil

Wilt u heel specifiek uw donatie voor een toepassing inzetten laat het dan weten

Avila Foundation is een stichting die zich richt op projecten voor People, Planet en Wildlife.

People

De Avila Foundation wil de leefomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en lokale gemeenschappen verbeteren in minder ontwikkelde landen.

Planet

De Avila Foundation wil bijdragen aan projecten die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming om zo een betere balans te creëren tussen mens en natuur.

Wildlife

De Avila Foundation wil bijdragen aan betere leefomstandigheden van (beschermde) diersoorten en behoud van (beschermde) diersoorten

People

De wereld kunnen we niet verbeteren maar iemands wereld wel. De Avila Foundation draagt bij in hongerbestrijding en het bevorderen van de levensomstandigheden, hygiëne en onderwijs voor kinderen en vrouwen die het nodig hebben. Wij doen dit door het versterken, ondersteunen of uitvoeren van diverse kleinschalige initiatieven in samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties.

Planet

Door toenemende bevolkingsgroei, klimaatverandering, bepaalde soorten landgebruik en, wordt onze natuur wereldwijd ernstig bedreigd. Door ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten wil Avila Foundation bijdragen aan de bescherming en behoud van de natuur in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Deze projecten worden zoveel mogelijk binnen het land uitgevoerd, samen met de lokale gemeenschappen. Duurzaam toerisme draagt hierin al bij. Denk hierbij aan de keuzes van accommodaties, excursies en soorten vervoer die hierin aansluiten.

Wildlife

Door stroperij, landgebruik en menselijk toedoen worden veel diersoorten wereldwijd bedreigd en zijn de leefomstandigheden van veel dieren ongeschikt. Door ondersteuning van projecten die zich inzetten voor betere leefomstandigheden en het behoud van (beschermde) diersoorten wil de Avila Foundation bijdragen aan oplossingen voor deze problemen.

De Avila Foundation verdeelt de doelen in People, Planet en Wildlife doelen om zo gericht projecten te kunnen steunen die bijdragen aan de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen en projecten te steunen die bijdragen aan natuurbehoud en natuurbescherming.

People:

 • Ondersteuning en verbetering van de leef- en leeromstandigheden van sociaal en economisch kansarme kinderen, vrouwen en lokale gemeenschappen;
 • Het beschikbaar stellen van een microkrediet voor ondersteuning en begeleiding, training en permanente technische en professionele ontwikkeling van vrouwen, veelal tienermoeders en huisvrouwen, om zo hun levenskwaliteit te verbeteren en een duurzame baan te kunnen bieden;
 • Het bieden van een veilig huis met maaltijden waar liefde en opvoeding gedeeld worden om als basis mee te geven aan ieder kind;
 • Betrokkenheid creëren in de projecten voor de lokale gemeenschappen die de Avila Foundation steunt;
 • Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale gemeenschap kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

Planet:

 • Het bevorderen van natuurbehoud en projecten die zich richten op de instandhouding en ontwikkeling van de lokale natuur;
 • Ondersteuning van educatie aan de lokale bevolking om de natuur om hen heen te beschermen;
 • Betrokkenheid creëren in de projecten voor natuurbescherming die de Avila Foundation steunt;
 • Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale natuur kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

meer info volgt

Ook de begunstigen kunnen we onderverdelen in de drie categorieën People, Planet en Wilfdlife.

People

 • Kinderen & Scholen;
 • Lokale gemeenschappen en gemeenschapscentra;
 • Andere mensen in sociaal achtergestelde situaties;
 • Organisaties die zich inzetten tegen hongerbestrijding.

Planet

 • Natuurgebieden;
 • Organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming.

Wildlife

 • Leefgebieden van wildlife;
 • Bedreigde diersoorten;
 • Organisaties die zich inzetten voor de bescherming en behoud van wildlife.

 

Avila Foundation wordt vertegenwoordigd door haar bestuur:


Hilda J.C. van der Wel – Gonzalez: voorzitter

Tim van der Wel: penningmeester

Elly SchenkVeenstra – secretaris

Avila Foundation fungeert als een non-profit organisatie en zal op geheel vrijwillige basis worden gerund. Hiervan kan worden afgeweken, mocht er iemand buiten het bestuur worden aangenomen om taken te runnen voor de Avila Foundation. Er wordt rekening gehouden met het vermogen van het fonds en mochten bestuursleden een vergoeding krijgen dan zal dit beperkt worden tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden zoals door de wetgeving bepaald.

Onze Projekten vinden plaats in de landen waar Avila Reizen de diverse reizen naartoe organiseert.

De Avila Foundation focust zich met name op kleinere projecten om in kleine gemeenschappen en grondgebieden grote impact te kunnen hebben. Daarnaast worden ook een aantal bestaande projecten geselecteerd die wereldwijd grote impact hebben op lokale gemeenschappen, natuur of wildlife. De projecten zullen altijd in lijn zijn met de doelen die zijn opgesteld door de Avila Foundation. De ondersteuning kan naast financiële support ook bestaan uit praktisch support zoals materialen, advies, hulp met strategisch plannen en het managen en uitvoeren van taken.

 

Er zijn veel manieren waar je een bijdragen kan leveren. Deel je idee en we gaan kijken hoe we het passend op de juiste plek kunnen krijgen.