Komt het geld goed terecht?

Uw steun komt rechtstreeks bij het gekozen project terecht

U kunt ons steunen door een donatie

Door een donatie achter te laten kunt u ons extra doneren. Van iedere geboekte reis via Avila Reizen komt ook een percentage bij deze doelen terecht.

Maak het verschil

Wilt u heel specifiek uw donatie voor een toepassing inzetten laat het dan weten

Avila Foundation is een stichting die zich richt op projecten voor People, Planet en Wildlife.

People

De Avila Foundation wil de leefomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en lokale gemeenschappen verbeteren in minder ontwikkelde landen.

Planet

De Avila Foundation wil bijdragen aan projecten die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming om zo een betere balans te creëren tussen mens en natuur.

Wildlife

De Avila Foundation wil bijdragen aan betere leefomstandigheden van (beschermde) diersoorten en behoud van (beschermde) diersoorten

People

De wereld kunnen we niet verbeteren maar iemands wereld wel. De Avila Foundation draagt bij in hongerbestrijding en het bevorderen van de levensomstandigheden, hygiëne en onderwijs voor kinderen en vrouwen die het nodig hebben. Wij doen dit door het versterken, ondersteunen of uitvoeren van diverse kleinschalige initiatieven in samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties.

Planet

Door toenemende bevolkingsgroei, klimaatverandering, bepaalde soorten landgebruik en, wordt onze natuur wereldwijd ernstig bedreigd. Door ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten wil Avila Foundation bijdragen aan de bescherming en behoud van de natuur in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Deze projecten worden zoveel mogelijk binnen het land uitgevoerd, samen met de lokale gemeenschappen. Duurzaam toerisme draagt hierin al bij. Denk hierbij aan de keuzes van accommodaties, excursies en soorten vervoer die hierin aansluiten.

Wildlife

Door stroperij, landgebruik en menselijk toedoen worden veel diersoorten wereldwijd bedreigd en zijn de leefomstandigheden van veel dieren ongeschikt. Door ondersteuning van projecten die zich inzetten voor betere leefomstandigheden en het behoud van (beschermde) diersoorten wil de Avila Foundation bijdragen aan oplossingen voor deze problemen.

De Avila Foundation verdeelt de doelen in People, Planet en Wildlife doelen om zo gericht projecten te kunnen steunen die bijdragen aan de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen en projecten te steunen die bijdragen aan natuurbehoud en natuurbescherming.

People:

 • Ondersteuning en verbetering van de leef- en leeromstandigheden van sociaal en economisch kansarme kinderen, vrouwen en lokale gemeenschappen;
 • Het beschikbaar stellen van een microkrediet voor ondersteuning en begeleiding, training en permanente technische en professionele ontwikkeling van vrouwen, veelal tienermoeders en huisvrouwen, om zo hun levenskwaliteit te verbeteren en een duurzame baan te kunnen bieden;
 • Het bieden van een veilig huis met maaltijden waar liefde en opvoeding gedeeld worden om als basis mee te geven aan ieder kind;
 • Betrokkenheid creëren in de projecten voor de lokale gemeenschappen die de Avila Foundation steunt;
 • Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale gemeenschap kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

Planet:

 • Het bevorderen van natuurbehoud en projecten die zich richten op de instandhouding en ontwikkeling van de lokale natuur;
 • Ondersteuning van educatie aan de lokale bevolking om de natuur om hen heen te beschermen;
 • Betrokkenheid creëren in de projecten voor natuurbescherming die de Avila Foundation steunt;
 • Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale natuur kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

meer info volgt

Ook de begunstigen kunnen we onderverdelen in de drie categorieën People, Planet en Wilfdlife.

People

 • Kinderen & Scholen;
 • Lokale gemeenschappen en gemeenschapscentra;
 • Andere mensen in sociaal achtergestelde situaties;
 • Organisaties die zich inzetten tegen hongerbestrijding.

Planet

 • Natuurgebieden;
 • Organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming.

Wildlife

 • Leefgebieden van wildlife;
 • Bedreigde diersoorten;
 • Organisaties die zich inzetten voor de bescherming en behoud van wildlife.

 

Avila Foundation wordt vertegenwoordigd door haar bestuur:


Hilda J.C. van der Wel – Gonzalez: voorzitter

Tim van der Wel: penningmeester

Elly SchenkVeenstra – secretaris

Avila Foundation fungeert als een non-profit organisatie en zal op geheel vrijwillige basis worden gerund. Hiervan kan worden afgeweken, mocht er iemand buiten het bestuur worden aangenomen om taken te runnen voor de Avila Foundation. Er wordt rekening gehouden met het vermogen van het fonds en mochten bestuursleden een vergoeding krijgen dan zal dit beperkt worden tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden zoals door de wetgeving bepaald.

Onze Projekten vinden plaats in de landen waar Avila Reizen de diverse reizen naartoe organiseert.

De Avila Foundation focust zich met name op kleinere projecten om in kleine gemeenschappen en grondgebieden grote impact te kunnen hebben. Daarnaast worden ook een aantal bestaande projecten geselecteerd die wereldwijd grote impact hebben op lokale gemeenschappen, natuur of wildlife. De projecten zullen altijd in lijn zijn met de doelen die zijn opgesteld door de Avila Foundation. De ondersteuning kan naast financiële support ook bestaan uit praktisch support zoals materialen, advies, hulp met strategisch plannen en het managen en uitvoeren van taken.

 

Er zijn veel manieren waar je een bijdragen kan leveren. Deel je idee en we gaan kijken hoe we het passend op de juiste plek kunnen krijgen.

 

 

1.   Avila Foundation

1.1 Algemeen

Hilda Gonzalez en Tim van der Wel hebben tien jaar geleden Avila Reizen opgericht. Avila Foundation is opgericht uit liefde zonder grenzen en ontstaan vanuit Avila Reizen. Met de reizen die Avila Reizen organiseert werd al bijgedragen aan wildlife projecten en hulp aan vrouwen en kinderen in Venezuela. Om dit beter te reguleren is de Avila Foundation opgericht.

Avila Foundation heeft de wens om projecten financieel te ondersteunen in de landen waar de reizigers van Avila Reizen naar afreizen, in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Dit draagt bij aan het bewustzijn en de betrokkenheid van de reizigers bij kwetsbare en bedreigde natuur en bij lokale bevolking.

In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de projecten die de Avila Foundation steunt en de inkomsten en uitgaven van de Avila Foundation.

1.2 Missie

Avila Foundation is een non-profit hulporganisatie (NGO) die zich richt op projecten voor People & Planet.

People

De Avila Foundation richt zich op het verbeteren van de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en gemeenschappen in de bestemmingen van Avila Reizen.

Planet

De Avila Foundation richt zich op projecten met betrekking tot natuurbehoud en bescherming en welzijn van dieren. 

1.3 Visie

People

De wereld kunnen we niet verbeteren maar iemands wereld kunnen wel. We dragen bij in het bevorderen van de levensomstandigheden, hygiëne en onderwijs voor kinderen en vrouwen die het echt nodig hebben. Wij doen dit door het versterken, ondersteunen of uitvoeren van diverse kleinschalige initiatieven in samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties.

Planet

Door toenemende bevolkingsgroei, klimaatverandering, bepaalde soorten landgebruik (bijvoorbeeld intensieve landbouw, mijnbouw en bosbouw) en stroperij, wordt onze natuur wereldwijd ernstig bedreigd. Door ondersteuning van bestaande natuurbeschermingsprojecten wil Avila Foundation bijdragen aan de bescherming en behoud van de natuur in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Deze projecten worden zoveel mogelijk binnen het land uitgevoerd, samen met de lokale gemeenschappen. Duurzaam toerisme draagt hierin al bij. Denk hierbij aan de keuzes van accommodaties, excursies en soorten vervoer die hierin aansluiten.

 

1.4 Doelen

De Avila Foundation verdeelt de doelen in People & Planet doelen om zo gericht projecten te kunnen steunen die bijdragen aan de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen en projecten te steunen die bijdragen aan natuurbehoud en natuurbescherming.

People:

 • Ondersteuning en verbetering van de leef- en leeromstandigheden van sociaal en economisch kansarme kinderen, volwassenen en gemeenschappen.
 • Het beschikbaar stellen van een microkrediet voor ondersteuning en begeleiding, training en permanente technische en professionele ontwikkeling van vrouwen, veelal tienermoeders en huisvrouwen, om zo hun levenskwaliteit te verbeteren en een duurzame baan te kunnen bieden.
 • Het bieden van een veilig huis met maaltijden waar liefde en opvoeding gedeeld worden om als basis mee te geven aan ieder kind.
 • Betrokkenheid creëren bij de reizigers van Avila Reizen in de projecten voor de lokale gemeenschappen die wij steunen in de landen die zij bezocht hebben of in de toekomst zullen bezoeken.
 • Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale gemeenschap kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

Planet:

 • Het bevorderen van natuurbehoud en projecten die zich richten op de instandhouding en ontwikkeling van de lokale natuur.
 • Ondersteuning van educatie aan de lokale bevolking om de natuur om hen heen te beschermen.
 • Betrokkenheid creëren bij de reizigers in de projecten voor natuurbescherming die wij steunen in de landen waar zij heen reizen
 • Bewustzijn creëren bij de reizigers van Avila Reizen van de impact die zij op de lokale gemeenschap kunnen hebben door op een duurzame en verantwoordelijke manier te reizen.

Hiermee draagt de Avila Foundation bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die in 2015 zijn vastgesteld voor de mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030. De doelen waarbij Avila Foundation bijdragen:

Goal 1: No Poverty

Goal 2: Zero Hunger

Goal 4: Quality Education

Goal 5: Gender Equality

Goal 8: Decent Work and Economic Growth

Goal 14: Life Below Water

Goal 15: Life on Land

 

De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door: 

 • Projecten selecteren die voldoen aan de criteria van de stichting;
 • Fondsenwerving en bijdragen van de reizigers van Avila Reizen voor deze steun;
 • Adviseren en bemiddelen tussen de projecten en degenen die deze projecten ondersteunen.

1.5 De begunstigen

Ook de begunstigen kunnen we onderverdelen in de twee categorieën People & Planet.

People:

 • Kinderen & Scholen
 • Lokale gemeenschappen en gemeenschapscentra
 • Andere mensen in sociaal achtergestelde situaties

Planet:

 • Organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming
 • Organisaties die zich inzetten voor de bescherming en behoud van wildlife

1.6 Beloftes

De Avila Foundation zal zich aan de volgende beloftes houden:

 • De Avila Foundation zal op een transparante en open manier communiceren over de gesteunde projecten, de financiën en andere zaken gerelateerd aan het fonds.
 • De Avila Foundation zal zich inzetten met respect voor de lokale gemeenschappen, cultuur en natuur.
 • De Avila Foundation zal geen onderscheid maken op basis van ras, geloof of culturele achtergrond.
 • De Avila Foundation zal betrokken partijen, zoals donateurs, op de hoogte houden van de ontwikkelingen van een project.

 

 

 

 

 

2.  Organisatie

 

2.1 Bestuur

Avila Foundation wordt vertegenwoordigd door haar bestuur:

Hilda J.C. van der Wel – Gonzalez: voorzitter ([email protected])

Tim van der Wel: penningmeester ([email protected])

Elly SchenkVeenstra – sectretaris [email protected]

Annemarie Kleve: comité van aanbeveling ([email protected])

Laura Schenk: comité van aanbeveling ([email protected])

Luc Waumans: comité van aanbeveling

2.2 Taken van het bestuur

De hoofdtaak van het bestuur is dat de doelen van de Avila Foundation worden bereikt. De taken zullen door het bestuur worden verdeeld om zo tot optimale successen te komen en de doelstellingen te behalen.

Zoals in de beloftes beschreven zijn de leden van het bestuur transparant en integer en zien het behalen van de doelen en het steunen van de geselecteerde projecten als belangrijkste taak.

2.3 Taken van het comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling heeft een adviserende rol voor het bestuur. Het comité zorgt voor een goede uitvoering van taken en zorgt dat de doelstellingen worden behaald voor de geselecteerde begunstigen met oog op de beloftes gemaakt door de Avila Foundation. Daarnaast heeft het comité ook een uitvoerende rol zoals het opzetten van een netwerk en het uitvoeren van taken ten gunste van de Avila Foundation.

2.4 Salarissen

De Avila Foundation fungeert als een non-profit organisatie en zal op geheel vrijwillige basis worden gerund. Hier kan van worden afgeweken, mocht er iemand buiten het bestuur worden aangenomen om taken te runnen voor de Avila Foundation. Er wordt rekening gehouden met het vermogen van het fonds en mochten bestuursleden een vergoeding krijgen dan zal dit beperkt worden tot een onkostenvergoeding of minimal vacatiegelden zoals door de wetgeving bepaald.

 

 

 

3.  Beleid

 

3.1 Financieel beleid

De Avila Foundation heeft een aantal principes samengesteld en vormt daarmee het financieel beleid. Dit zijn onderstaande principes

 • De stichting heeft geen winstoogmerk en zal nagenoeg al de ingezamelde gelden besteden aan de geselecteerde projecten;
 • Er wordt geen groot vermogen opgebouwd maar er zal wel genoeg ruimte voor een nieuw project of om onvoorziene kosten op te vangen. Er zal dus een klein vermogen bestaan;
 • Er zal minder dan 10% van de gelden worden gebruikt voor operationele kosten zoals een bankrekening of website kosten. Deze kosten worden zo laag mogelijk gehouden en de gelden worden hier alleen voor gebruikt wanneer nodig;
 • Jaarlijks wordt er een jaarverslag gepubliceerd met een overzicht van de giften en de donaties aan de projecten;
 • Het bestuur zal worden geïnformeerd door de penningmeester over de financiële situatie.

Het kapitaal van de stichting wordt volgens de statuten gevormd door:

 • Bijdragen van klanten van Avila Reizen of individuele donaties;
 • Subsidies en donaties;
 • Giften, legaten en erfenissen;
 • Evenementen

3.2 Fondswerving

Fondsenwerving zal plaatsvinden via verschillende methoden, zoals:

 • De reizigers van Avila Reizen informatie geven over de Avila Foundation die zij met hun reizen steunen.
 • Het organiseren van evenementen ten behoeve van de Avila Foundation.
 • Het organiseren van bijzondere acties ten behoeve van de Avila Foundation.
 • Gebruik van social media en de website van Avila Reizen.
 • PR en netwerk van onder andere de bestuursleden en van het comité van aanbeveling;
 • Samenwerkingen met andere fondsen om specifieke projecten te kunnen ondersteunen.

3.3 Project ondersteuningen

De Avila Foundation focust zich met name op kleinere projecten om in kleine gemeenschappen en grondgebieden grote impact te hebben. Daarnaast worden ook een aantal bestaande projecten geselecteerd die wereldwijd grote impact hebben op lokale gemeenschappen, natuur of wildlife. De projecten zullen altijd in lijn zijn met de doelen die zijn opgesteld door de Avila Foundation.

 

De Avila Foundation verdeelt de financiële donaties in drie categorieën:

 • Eenmalige donaties;
 • Kleine donaties voor specifieke projecten;
 • Langdurige projectondersteuning.

De ondersteuning kan naast financiële support ook bestaan uit praktisch support zoals advies, hulp met strategisch plannen en het managen en uitvoeren van taken.