Liefde is overal

Welkom bij de Avila Foundation

Over ons

Geschiedenis
De Avila Foundation is in 2019 opgericht en is een non-profit hulporganisatie (NGO) die projecten ondersteunt die zich inzetten voor het behoud en bescherming van onze mooie aarde op het gebied van mensen, milieu en dierenwelzijn (People, Planet & Wildlife).

 

De oorsprong van de stichting is echter al vele jaren eerder ontstaan uit de grote liefde die Tim en Hilda voor elkaar en voor onze prachtige planeet hebben met haar vele culturen, bijzondere natuur en wildlife. Tim en Hilda hebben elkaar in Venezuela leren kennen, waar de half-Venezolaanse/half-Chileense Hilda als advocate aan het werk was en de Nederlandse Tim als tourgids. 

 

Hilda werd zich als jonge advocate steeds meer bewust van het feit dat het in haar moederland moeilijk is voor vrouwen om onafhankelijk te kunnen zijn. Door slecht onderwijs, ongezonde thuissituaties en financieel onvermogen worden veel tienermeisjes zwanger of blijven veel vrouwen in gewelddadige situaties zitten. 

 

Samen met andere professionele vrouwen is ze zich gaan inzetten om tienermeisjes voor te lichten over andere mogelijkheden in het leven dan vroegtijdig huismoeder worden en om ze aan te moedigen dat ze eerst een vak gingen leren zodat zelf inkomen konden gaan verdienen. Hierdoor zouden ze niet compleet afhankelijk worden van hun partner en zouden ze meer gelijkwaardige relaties met hun partners hebben. Ook op financieel gebied zouden ze dan een beter leven kunnen hebben, waardoor hun kinderen ook weer betere toekomstmogelijkheden zouden hebben.

 

Door dit soort initiatieven is Stichting Funda Flanma (link naar Funda Flanma-gedeelte) ontstaan, die microkredieten aan vrouwen kon geven waarmee ze vaardigheden aanleerden om daarna een eigen onderneming te starten, zoals het openen van een eigen naaiatelier of werkzaam worden als secretaresse. 

 

Tim heeft zich van jongs af aan altijd geraakt gevoeld door verhalen over mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Toen hij tijdens en na zijn studie zelf de wereld over ging reizen, vooral naar Latijns Amerika en Afrika, werd hij voor het eerst in zijn leven echt geconfronteerd met het zelf aanschouwen van armoede en met het bezoeken van allerlei projecten waar men tegen armoede strijd. Hij raakte vaak aan de praat met straatkindjes, gaf ze een knuffel, ging een potje met ze voetballen en doneerde, al had hij toen weinig te besteden, aan de projecten die hem raakte.

 

Wat Tim persoonlijk net zo aan het hart ligt is het lot van de prachtige diersoorten die onze planeet rijk is. Zijn eerste boek dat hij op zijn 6e overal mee naartoe nam was een encyclopedie over diersoorten. Zijn ouders grapten altijd dat hij bioloog zou moeten worden. In plaats daarvan ging hij de reisbranche in waar hij alsnog zijn passie voor het dierenrijk kwijt kan.

 

Toen hij Hilda ontmoette was één van de vele dingen die hij in haar bewonderde haar ongekende strijdlust om zich in te zetten voor kansarme moeders. Hij heeft veel van haar geleerd in die strijdlust, haar geloof en ambitie. Al tijdens zijn studie toerisme droomde hij ervan ooit een reisorganisatie te starten welke bij zou dragen aan het beschermen van bedreigde diersoorten. Toen hij Hilda hier tijdens hun eerste date over vertelde op haar vraag wat zijn toekomstdroom was, werd misschien wel de fundering voor Avila Reizen gelegd.

 

Vijf jaar later zijn Tim en Hilda daadwerkelijk met hun eigen reisorganisatie gestart en hebben ze vanaf het allereerst begin afgesproken een klein deel van de omzet te gaan gebruiken om aan het goede doel te gaan doneren. De helft voor sociale projecten en de helft voor natuurbescherming. Zodoende werden er vanuit Avila Reizen donaties gedaan aan verschillende goede doelen, waaronder Funda Flanma (link naar Funda Flanma-gedeelte) en het WNF (link naar WNF-gedeelte). 

 

Naarmate de reisorganisatie groeide, werden de donatiebedragen hoger. Om de donaties administratief beter te verwerken en op dit gebied meer uit te kunnen breiden, werd in september 2019 de Avila Foundation opgericht; een droom voor Tim en Hilda die waarheid werd. 

Begin 2020 heeft de Avila Foundation samen met de bevriende stichting AmmanyA een huis aangekocht in Venezuela, in de geboorteprovincie van Hilda waar helaas al jaren een humanitaire crisis plaatsvindt. Het huis hebben we omgetoverd tot Casa Blanca (link naar Casa Blanca-gedeelte), een plek waar dagelijks 80 kinderen een warme maaltijd ontvangen en gestimuleerd worden om te dromen en gelukkig te zijn. Dit project wordt door de Avila Foundation en Stichting AmmanyA gefinancierd.

 

Een mooie eerste stap voor de stichting, waarbij er hopelijk in de toekomst uiteindelijk 50% aan sociale projecten en 50% aan natuurbeschermingsprojecten gedoneerd kan worden. De corona-crisis heeft helaas sinds maart 2020 een grote impact gehad op de Avila Foundation, die tot dan toe voor haar fondsen grotendeels afhankelijk was van de vaste bijdrage die gedaan werd vanuit de geboekte reizen bij Avila Reizen. Doordat er niet meer gereisd kon worden, vielen de inkomsten praktisch geheel weg.

 

Via nieuwsbrieven vanuit Avila Reizen, sociale media aandacht en het buurtinitiatief Eten voor Eten (link naar Eten voor Eten-gedeelte) kwamen er gelukkig toch weer donaties binnen. Daarnaast hebben Tim en Hilda de Avila Boetiek opgezet, een webwinkel waar wereldproducten verkocht worden en waarbij geselecteerde producten 100% afdragen aan de Avila Foundation.

 

Door dit alles is het, ondanks de corona-crisis en ondanks de noodsituatie in Venezuela, in oktober 2020 gelukt om Casa Blanca (link naar Casa Blanca-gedeelte) te openen. Een absoluut lichtpunt in donkere tijden. Voor zowel de kinderen daar, als voor Tim en Hilda hier. 80 kansarme kinderen hebben nu een veilige plek om te eten, te spelen en zich te ontwikkelen. 

 

Helaas is de corona-crisis nog steeds zeer actueel en heeft de Avila Foundation de nieuwe uitdaging om de continuïteit van het Casa Blanca-project (link naar Casa Blanca-gedeelte) te waarborgen. Voedsel, gas, water, licht, kokkinnen en begeleiders zullen iedere maand weer betaald moeten worden. Educatie voor de kinderen, beveiliging van het huis. 

 

Daarnaast is het momenteel ook nog niet mogelijk om met nieuwe projecten te starten; een toekomstdroom die hopelijk in vervulling kan gaan wanneer de reiswereld zich weer stabiliseert. Zodat de Avila Foundation zich kan inzetten voor een mooiere en betere wereld, waarbij kleinschalige projecten een grote impact kunnen hebben op lokale gemeenschappen, dierenwelzijn en natuurgebieden. 

 

Als Tim en Hilda in de achteruitkijkspiegel van het leven kijken zijn vele dromen eerder uitgekomen en ze vertrouwen erop dat ook deze droom uitkomt. Liefde is namelijk overal.

 

Visie en missie

Door te reizen ontdek je de wereld met al haar natuurpracht en rijkdom aan cultuur. Met de Avila Foundation willen we een betere wereld creëren waarbij we de leefomstandigheden kunnen verbeteren van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en lokale gemeenschappen in minder ontwikkelde landen. Daarnaast willen we bijdragen aan projecten die zich o.a. inzetten voor natuurbescherming en verbetering van de leefomstandigheden van (beschermde) diersoorten, om zo een betere balans te creëren tussen mens en natuur.

 

De Avila Foundation is een stichting die zich richt op kleinschalige projecten op het gebied van mensen, milieu en dierenwelzijn (People, Planet & Wildlife).

People

Missie: De Avila Foundation wil de leefomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en lokale gemeenschappen verbeteren in minder ontwikkelde landen.

 

Visie: De wereld kunnen we niet verbeteren maar iemands wereld wel. De Avila Foundation draagt bij in hongerbestrijding en het bevorderen van de levensomstandigheden, hygiëne en onderwijs voor kinderen en vrouwen die het nodig hebben. Wij doen dit door het versterken, ondersteunen of uitvoeren van diverse kleinschalige initiatieven in samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties. Zie bijvoorbeeld ons Casa Blanca-project (link naar Casa Blanca gedeelte).

 

Planet

Missie: De Avila Foundation wil bijdragen aan projecten die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming om zo een betere balans te creëren tussen mens en natuur.

 

Visie: Door toenemende bevolkingsgroei, klimaatverandering en bepaalde soorten landgebruik, wordt onze natuur wereldwijd ernstig bedreigd. Door ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten wil de Avila Foundation bijdragen aan de bescherming en behoud van de natuur in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Deze projecten worden zoveel mogelijk binnen het land zelf uitgevoerd, samen met de lokale gemeenschappen.  

 

Wildlife

Missie: De Avila Foundation wil bijdragen aan betere leefomstandigheden van (beschermde) diersoorten en behoud van (beschermde) diersoorten.

 

Visie: Door stroperij, landgebruik en menselijk toedoen worden veel diersoorten wereldwijd bedreigd en zijn de leefomstandigheden van veel dieren ongeschikt. Door ondersteuning van projecten die zich inzetten voor betere leefomstandigheden en het behoud van (beschermde) diersoorten wil de Avila Foundation bijdragen aan oplossingen voor deze problemen.

 

Avila Foundation beleidsplan

Als stichting vinden we het heel belangrijk dat er duidelijkheid is in hoe we als stichting te werk gaan en waar uw donatie aan besteed wordt. Daarom hebben we een beleidsplan opgezet waarin u kunt vinden wie verantwoordelijk is voor wat, welke principes we navolgen, hoe we fondsen werven en op welke wijze we de projecten ondersteunen.