Kleinschalige projecten​

Door te reizen ontdek je de wereld met al haar natuurpracht en rijkdom aan cultuur. Met de Avila Foundation willen we een betere wereld creëren waarbij we de leefomstandigheden kunnen verbeteren van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en lokale gemeenschappen in minder ontwikkelde landen. Daarnaast willen we bijdragen aan projecten die zich o.a. inzetten voor natuurbescherming en verbetering van de leefomstandigheden van (beschermde) diersoorten, om zo een betere balans te creëren tussen mens en natuur.

 

De Avila Foundation is een stichting die zich richt op kleinschalige projecten op het gebied van mensen, milieu en dierenwelzijn (People, Planet & Wildlife).

People

Avila Foundation - Avila Reizen - Casa Blanca

Missie: De Avila Foundation wil de leefomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde kinderen en lokale gemeenschappen verbeteren in minder ontwikkelde landen.


Visie: De wereld kunnen we niet verbeteren maar iemands wereld wel. De Avila Foundation draagt bij in hongerbestrijding en het bevorderen van de levensomstandigheden, hygiëne en onderwijs voor kinderen en vrouwen die het nodig hebben. Wij doen dit door het versterken, ondersteunen of uitvoeren van diverse kleinschalige initiatieven in samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties. Zie bijvoorbeeld ons Casa Blanca-project.

Planet

Missie: De Avila Foundation wil bijdragen aan projecten die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming om zo een betere balans te creëren tussen mens en natuur.


Visie: Door toenemende bevolkingsgroei, klimaatverandering en bepaalde soorten landgebruik, wordt onze natuur wereldwijd ernstig bedreigd. Door ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten wil de Avila Foundation bijdragen aan de bescherming en behoud van de natuur in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Deze projecten worden zoveel mogelijk binnen het land zelf uitgevoerd, samen met de lokale gemeenschappen. 

Avila Foundation - Avila Reizen - Boomaanplant

Wildlife

Avila Foundation - Chengeta

Missie: De Avila Foundation wil bijdragen aan betere leefomstandigheden van (beschermde) diersoorten en behoud van (beschermde) diersoorten.

 

Visie: Door stroperij, landgebruik en menselijk toedoen worden veel diersoorten wereldwijd bedreigd en zijn de leefomstandigheden van veel dieren ongeschikt. Door ondersteuning van projecten die zich inzetten voor betere leefomstandigheden en het behoud van (beschermde) diersoorten wil de Avila Foundation bijdragen aan oplossingen voor deze problemen.