Jimmy Nelson Foundation

De missie van de Jimmy Nelson Foundation ligt in het verlengde van het werk van de bekende fotograaf Jimmy Nelson. Jimmy’s werk brengt inheemse culturen onder de aandacht, de foundation poogt het grotere plaatje te laten zien. Veel culturen en gemeenschappen staan onder druk as gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering, landhervormingen of mijnbouw. De foundation tracht wereldwijd aandacht te genereren voor de problematiek van inheemse volkeren en binnen lokale gemeenschappen het gevoel van eigenwaarde (her) aan te wakkeren. Via onderzoek, educatie en samenwerkingsprojecten probeert men de weerbaarheid tegenover de oprukkende dominante cultuur en commercie te vergroten en op termijn moet dit onder meer leiden tot een uitgebreide online bibliotheek van culturele trots.

 

Een aantal keer per jaar reist een kleine groep vrijwilligers naar alle uithoeken van de wereld om festivals, bijeenkomsten, bijzondere beroepen en gebruiken te documenteren die er straks misschien niet meer zullen zijn. Ook wordt samen met de mensen ter plekke gezocht naar de beste manier om ze te ondersteunen in cultuurbehoud. Een van deze projecten in 2019 was naar de Quechua in Peru tijdens het Inti Raymi festival daar; een project waar Avila Foundation een prachtige bijdrage aan heeft kunnen leveren. 

 

Jaarlijks doneren we vanuit de Avila Foundation een bedrag aan de Jimmy Nelson Foundation om hun goede en belangrijk werk te ondersteunen.