DMO Sembalun - Lombok, Indonesië

Sembalun - avila foundation
Avila Foundation - Avila Reizen - Boomaanplant

Er heerst een groot waterprobleem in de regio van Sembalun, gelegen in Oost-Lombok in Indonesië. Op basis van observatiegegevens uitgevoerd door Kemangkuan Adat Tanaq Sembalun (Keatas) in 2019, heeft het district Sembalun de afgelopen 22 jaar 104 bronnen verloren. Van de 10 overgebleven bronnen zijn er twee opgedroogd.

 

Sembalun Destination Management Organization heeft slechte conservation resultaten uit het verleden omgezet naar een innovatief stappenplan om het ecosysteem te herstellen en zodoende de natuurlijke watertoevoer terug te brengen.

 

Door het opzetten van een kweekschool, de Beboka Nursery, zorgen studenten voor endemische zaadjes zodat die tijdens het juiste seizoen door hun geplant kunnen worden. Tijdens de nazorg periode, de sleutel tot het succes van het conservation project, dienen de Pekasih (de vertegenwoordiging van de lokale wijsheid van Sembalun) niet alleen als boomverzorger, maar nog belangrijker als de bron van waardevolle informatie over de toestand van het Sembalun-water, welke ze overdragen aan de studenten van de kweekschool. Op deze manier wordt de intergenerationele communicatiekloof tussen de oudere en de jongere generatie overbrugd.

 

Avila Reizen biedt via de Avila Foundation de financiële ondersteuning voor dit project voor het jaar 2023. De donatie komt uit de CO2-compensatie die geïnd wordt voor de internationale vluchten van de reizigers van Avila Reizen.

 

Download hier de gehele uitlijning van dit project met probleemstelling, actieplan & tijdslijn.